Seguretat per les seves dades

Els equips Firewall de SOPHOS ofereixen el nivell de seguretat perimetral que necessita qualsevol xarxa avui en dia. La sèrie XGS ofereix totes les prestacions que demanden les empreses amb prestacions i característiques úniques en front de la competència. A més, SOPHOS ofereix un ventall d'equips pensats per protegir des de llocs de feina individuals fins a xarxes amb milers d'usuaris concurrents.

UTM Sophos - Món Lògic

Firewalls Sophos

En un entorn on els ciberatacs són cada cop més freqüents, és imprescindible, per a empreses de qualsevol mida, disposar d'una primera línia de defensa sòlida. Com a partners oficials de SOPHOS, us oferim la gamma de models de Firewalls d'aquest fabricant, amb funcions bàsiques i avançades, que asseguren completament la vostra infraestructura IT.

Algunes característiques

Com tens la informàtica a la teva empresa?

Sol·licita GRATIS una auditoria informàtica presencial.

De manera gratuïta, els nostres tècnics vendran a revisar els teus equips i l’estructura informàtica de la teva empresa. Després, t’enviarem un document amb els resultats i les nostres recomanacions per millorar la seguretat i la infraestructura informàtica del teu negoci.

Sol·licitar una cita GRATIS