Recuperació
de dades

Restauram les dades del teu dispositiu

Garantia de recuperació: Sense cap cost si no podem recuperar les dades

Discs durs
Discs SSD

RAID
Màquines Virtuals

Pendrives, Targetes
i Altres

Quin és
el procés?

Diagnòstic i pressupost

Ens duus el teu dispositiu, el revisam i t'informam del cost.

Recuperació de dades

Si la recuperació és parcial, et facilitam un llistat d'arxius perquè comprovis si les dades que necessites estan disponibles.
Sense cap cost si les dades no són recuperables.

Entrega de les dades

Et proporcionam un nou disc dur amb les dades recuperades.

Com tens la informàtica a la teva empresa?

Sol·licita GRATIS una auditoria informàtica presencial.

De manera gratuïta, els nostres tècnics vendran a revisar els teus equips i l’estructura informàtica de la teva empresa. Després, t’enviarem un document amb els resultats i les nostres recomanacions per millorar la seguretat i la infraestructura informàtica del teu negoci.

Sol·licitar una cita GRATIS